fbpx

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Ändamål med insamlingen?

Du kan besöka vindobilgalleri.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Vindö Bilgalleri AB har internt.

Så raderar eller rättar du information?

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@vindobilgalleri.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@vindobilgalleri.se

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@vindobilgalleri.se
Vindö bilgalleri AB
Org.nr: 556713-7178

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.